Mengingat Mati

Penilaian User: / 0
TerburukTerbaik 

Al araf 34

34. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu (ajal) [537]; Maka apabila Telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya. (QS. Al Araf : 34)

[537] Maksudnya: tiap-tiap bangsa mempunyai batas waktu kejayaan atau keruntuhan.

Sabda Rosulullah SAW dalam hadisnya :

????? ????? ??? ???: ??? ?? ??? ???? ? ?????? ??? ???? ? ?????? ??? ????? ? ?????? ??? ???? ? ???? ? ??? ????.

~ ???? ???? ?? ???????? ?? ??? ??? ? ??? ???????? ~

Kerjakan lima perkara sebelum tertimpa lima keadaan

Hidupmu sebelum datang masa kematianmu, sehatmu sebelum datang sakitmu, luangmu sebelum datang masa sibukmu, mudamu sebelum datang masa tuamu, kayamu sebelum datang masa miskinmu (HR. Hakim dan Al Baihaqi dari Ibu Abbas ra.)

  1. 1. Mumpung masih hidup gunakan untuk giat beribadah jangan engkau tunda-tunda datang masa kematianmu, sebab kematian itu menyebabkan putusnya amal.
  2. 2. Sewaktu badan sehat, gunakan untuk memperbanyak amal shalih. jangan engkau tunda-tunda menunggu datangnya sakit, yang menyebabkan orang menjadi susah beribadah.
  3. 3. Masa luangmu, yaitu masa hidupmu di dunia adalah suatu kesmpatan untuk mengumpulkan bekal yang dapat engkau petik buahnya kelak di hari kemudian. Kesempatan itu jangan engkau tunda-tunda sehingga datang hari kiamat yang pada hari itu setiap orang sibuk memikirkan diri sendiri untuk menghadapi hiusab (penelitian amal)
  4. 4. Sewaktu masih muda yang berarti masih dapat melangkah jauh berbuat sesuatu, hendaknya diisi dengan amal shalih, jangan engkau tunda-tunda sehingga datang masa tua yang membuat seseorang menjadi loyo/pikun.
  5. 5. Sewaktu masih kaya, hendaklah giat bersedekah, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, berderma untuk kemaslahatan pendidikan dsb. Gunakan kesmpatan itu sebaik mungkin mumpung belum datang kimiskinan yang dapat menghambat orang untuk giat bersedekah dengan harta

Sesungguhnya dunia ini adalah sawah lading tempat kita mananam amal, yang hasilnya akan kita petik di akherat nanti, siapa yang berbuat baik di dunia, tentu akan memperoleh pahala dari sisi Allah, dan siapa yang berbuat jahat, maka Allah akan membalasnya dengan siksa.

Sebagaimana dalam (QS. Al Jaatsiyah:22)

Surat Al-Jaatsiyah 28-3028.Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang Telah kamu kerjakan.

29.(Allah berfirman): "Inilah Kitab (catatan) kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami Telah menyuruh mencatat apa yang Telah kamu kerjakan".

30.Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh Maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya (surga). Itulah keberuntungan yang nyata.

LAST_UPDATED2

 

baner


 

 

Info Pengunjung


 
  hit counter