Kisah nabi Musa

Penilaian User: / 0
TerburukTerbaik 

Nabi Musa A.S. adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra'il yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim. Nabi Musa bin Imron bin Qahat bin Lawi bin Ya'qub adalah beribukan Yukabad.Setelah meningkat dewasa Nabi Musa telah beristerikan dengan puteri Nabi Syu'aib iaitu Shafura.Dalam perjalanan hidup Nabi Musa untuk menegakkan Islam dalam penyebaran risalah yang telah diutuskan oleh Allah kepadanya ia telah diketemukan beberapa orang nabi diantaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syu'aib, Nabi Harun dan Nabi Khidhir. Dalam bak ini juga ada diceritakan tentang perlibatan beberapa orang nabi yang lain di antaranya Nabi Somu'il serta Nabi Daud

Catatan :~

Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang Syu'aib, mentua Nabi Musa. Sebahagia besar berpendapat bahwa ia adalah Nabi Syu'aib A.S. yang diutuskan sebagai rasul kepada kaum Madyan, sedang yang lain berpendapat bahwa ia adalah orang lain iaitu yang dianggap adalah satu kebetulan namanya Syu'aib juga. Wallahu A'lam bisshawab

Beberapa Kisah Kehidupan Nabi Musa

Kelahiran Musa Dan Pengasuhnya

Musa keluar dari Mesir

Musa bertemu Jodoh di kota Madyan

Musa A.S. pulang ke Mesir dan menerima Wahyu

Musa diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun

Mujadalah (dialog) antara Musa dengan Fir'aun

Musa mempertunjukkan dua mukjizat kepada Fir'aun

Fir'aun tetap berkelas kepala dan semakin bingung

Fir'aun menghina dan mengejek Musa

Bani Isra'il keluar dari Mesir

Nabi Musa A.S. dan Bani Isra'il setelah keluar dari Mesir

Musa bermunajat dengan Allah

Bani Isra'il kembali menyembah patung anak lembu

Bani Isra'il mengembara tidak berketentuan tempat tinggalnya

Kisah sapi Bani Isra'il

Nabi Musa A.S. dan Al-Khidir

Nabi Musa A.S. dan Qarun si kaya raya

Thalout diangkat sebagai raja Bani Isra'il

Raja Thalout

Beberapa Catatan tambahan

*** Pemuda yang menurut cerita yang telah bertanding melawan dan mengalahkan Jalout dan berhasil membunuhnya adalah Nabi Daud, sebagaimana ditegaskan dalam ayat 251 surah "Al-baqarah".

*** Nabi Musa wafat pada usia 150 tahun di atas sebuah bukit bernama "Nabu", di mana ia diperintahkan oleh Allah untuk melihat tanah suci yang dijanjikan {Palestin} namun tidak sampai memasukinya.

*** Nabi Harun wafat sebelum Nabi Musa sehingga ia masih sempat dimakamkan oleh Nabi Musa di atas bukit "Hur" yang terletak di gurun Sinai.
 

baner


 

 

Info Pengunjung


 
  hit counter