Dadine Tlaga Madirda

Penilaian User: / 0
TerburukTerbaik 

? ffi[n tLg mfi/f [ cupu mnik AsTgin ] .

?an resi genT|/ tp[n jene[z resi[&otm, mpn H=i Ag]sTin. [d[wk[H resi k=fu[w sisianWi[fofri ayu[n pilih tnFi=, ar[n [fwi win\ f]fi.resi[&otm l[nFwi win\ f]fi fiprizi [mo[moznCch telu, yaiku [fwi AnJni, &uw/s, ln &uw/si. wekT|smn auri[p resi[&otm l[nFwi win\ f]fi tnSh ayemLn ten\t]em\.

?[@ocp, &uw/s, ln &uw/si znCi[kFws, [sownMr= rm[n resi[&otm. [j]oni= [sown\, [aor liy vuwun\ p]ikS mr= rm[n, Am\bkY|[n [fwi AnJni fu[w [folnn\ cupu mnik Asgin, bis k[zo an\fele= jgfSaisi[n. resi[&otm k[gtJlr[nD[wk[H [aor rum+s mrizi [folnnMr= AnJni. [aor s]nT resi[&otm mequ[kFwi AnJni lnT[konKep]i[y lrh lr[a bis anT|kC|pu mnik HsTgin. [fwi AnJni bLk sut [yn S=i mrizi [aor liy aibu[n [d[w [dwi winF/fi. @y zp nesu[n resi[&otm, s= resi ze/ti [ynF|[w cupu mnik Hstgin [ar liy mu= *qr $u/y. Ai= btinResi[&otm zir [fwi win\f]fi an sesmB|zn Pete= kLyn *qr $u/y. %u=ks[n s= resi [&otm knQi ke[rot\, t[ko mr= g/w[n bbknC|pu mnikHstgin. [fwi win\f]fi s= resi mu= am\bisu. s=resi nesu[n [aor bis fiamPet\, pu=ks[n [fwi win\f]fi fi[sot[k mlih ffi wtu, nuli fitenD= tumek alsDnDk.

? %ut] put]i[n tetelu nzisBebrezn\ , pd an\jlukH[k pzpur mr= rm[n. Em[n bersWisFfi bubu/ , [fwi win\f]fi kufu zL[koni [fos[n. $= [fwi bios mlih ffi mnu=s m[nh, [bsuk [ynHn per= %e[nD !egr zlek firj. Or teknSe[mo[no duk[n resi [&otm, nuli cupu mnikHstgin dibuw= mev= als\ , [aor fivn mLyu[n cupu vem\ pL|= ai= tLg bvu[n kin\ [cLo kin\ [cLo, fiarni #Lg mfi/f. wzu[n cupu mnik Hstgin fi[aoy[kFni= &uw/s ln &uw/si, znTi fi[rwzi vem\ pL|= tLg ln\ sL|lup\. *re= cupu [aor ketemu nuli menTs\ , le[lo[n ffi ke[qk\ . mlh pd gelut Hfu kse[kTn\. m=[ko[no aug [fewi AnJni tek [kri, ski= pn[s [dwk[H vedkHi tLg, [a=gl [H=g lWisuh lnRaup\. @ y zp k[g[t [f[n rai[n lnTz[n mlih qukulW|lu[n ky ke[qk\ .

%veb/ $emzt\ , fipun[aowai ski= aurup Ltin fignTi tulisnJwi

 

baner


 

 

Info Pengunjung


 
  hit counter