Budak Pahatu Lalis

Penilaian User: / 0
TerburukTerbaik 


Dua budak pahatu lalis

adi lanceuk aww lalaki

kasarung di leuweung ganggong

adina ceurik ngalengis

mana jalan geusan balik.

Budak lalaki ngala kupa

leungeunna parigel metik

buah kupa dialungkeun

dipulungan ku adina.

Tina rungkun buni kacida

luar-lor oray sanca

gep ngegl awak adina

nu keur anteng murak kupa.

Jrut turun budak lalaki

ana rt ka sakuriling

Si Nyai ka mana geuning

reuwas kacida teuing.

Manuk Cukrik disada semu nalangsa

Cukrik, cukrik turih ku pucuk eurih

pucuk eurih bakal matih

Si Nyai bakal kapanggih.

Geberan ku hihid aing

hihid aing kabuyutan

mawa bayu kahuripan.

Geber-geber hihid aing

hihid aing kabuyutan

titinggal nini awaking.

Usik ngulisik raga tangtungan

paripurna hirup waras

ku saktina rasa asih. 

baner


 

 

Info Pengunjung


 
  hit counter